Brandstrategi

Selvom at Pepsi vinder smagstest efter smagstest, er Coca-Cola stadig verdens foretrukne og mest solgte cola. De består begge af vand, kuldioxid og glucose, men den opfattede brand-værdi må være mere end summen af dets dele. Netop derfor giver det mening at investere langsigtet i opbygning og vedligehold af dit brand.


Hvordan vi arbejder med strategi

På baggrund af brandindsigt hjælper Relevant bl.a. brands med at (re)definere brands’ grundspil bestående af produktattributter og funktionelle fordele, samt endnu vigtigere værdispillet af følelsemæssige og ”selv-ekspressive” fordele.

Målgruppen

Dertil analyserer vi målgruppernes livsverden, passions og pains, og afslutningsvist finder overlappet ml. brand og målgruppe – nemlig brand platformen eller ”samtalen” ml. brand og forbruger, som er troværdig at indgå som brand, og som samtidigt er interessant og relevant for målgruppen.

Relevantstrategi

Væbnet med nyeste viden inden for category management og shopper-adfærd, rådgiver Relevant fmcg-leverandører om udarbejdelse af kommercielle årshjul og optimering af samhandel med dansk detailhandel.


Detail

Dertil rådgiver vi ifb. med hvordan nye produkter og koncepter lanceres, sælges og markedsføres i dansk detailhandel. 

Indsalg

Fra første forførende og faktuelt underbyggede indsalgs-pitchpræsentation på detailhandlernes hovedkontorer til at shopperen møder produktet på hylden.

Kort fortalt: Strategi og indsalg, der kan mærkes helt ned på bundlinjen.